Home > GENOCIDAS > Armėnų genocido oficialaus pripažinimo ir pasmerkimo chronologija

Armėnų genocido oficialaus pripažinimo ir pasmerkimo chronologija

August 2nd, 2008 admin

1965.04.20 Urugvajaus Nacionalinė Asamblėja pirmoji pasaulyje oficialiai pripažino Armėnų genocidą Osmanų imperijoje.
1984.04.13 Nuolatinis žmogaus teisių tribunolas Sorbonoje vykusiame posėdyje oficialiai paskelbė, kad armėnai tapo aukomis genocido, kurį turkai vykdė I Pasaulinio karo metu.

1965.04.20 Urugvajaus Nacionalinė Asamblėja pirmoji pasaulyje oficialiai pripažino Armėnų genocidą Osmanų imperijoje.
1984.04.13 Nuolatinis žmogaus teisių tribunolas Sorbonoje vykusiame posėdyje oficialiai paskelbė, kad armėnai tapo aukomis genocido, kurį turkai vykdė I Pasaulinio karo metu. Tribunolo rezoliucijoje rašoma: “Armėnų gyventojų išnaikinimas, apėmęs deportaciją ir masines žudynes, neabejotinai yra genocido nusikaltimas, atitinkantis1948 m. gruodžio 9 d. konvenciją “Dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį”. Jaunaturkių vyriausybė kalta dėl šito genocido faktų, įvykusių 1915-1917 m. Armėnų genocidas – tai “tarptautinis nusikaltimas”, už kurį atsakomybę turėtų prisiimti Turkijos valstybė, nebandydama jos išvengti tuo pretekstu, kad šitos valstybės egzistavimas nebuvo nenutrūkstamas”.
1985.04.23 Argentinos Nacionalinis Kongresas vienbalsiai priėmė sprendimą dėl Armėnų genocido pripažinimo ir pasmerkimo. Užsienio reikalų ministerija įpareigota vykdyti Armėnų genocido tarptautinio pripažinimo ir pasmerkimo politiką.
1985.08.29 JTO Žmogaus teisių pakomisė kvalifikavo 1915m. įvykius Turkijoje kaip genocidą.
1987.06.18 Europos Parlamentas priėmė specialią rezoliuciją” Dėl Armėnų klausimo politinio sprendimo”, kurioje reikalaujama , kad Turkija pripažintų Armėnų genocidą. Rezoliucijoje sakoma: “Tragiški įvykiai armėnų atžvilgiu Osmanų imperijos teritorijoje 1915-1917 m. pagal JTO Generalinės Asamblėjos 1948 m. gruodžio 9 d. priimtą konvenciją “Dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį” yra genocidas”.
1988.11.22 Armėnijos SSR Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą “Dėl Armėnų genocido 1915 m. Osmanų Turkijoje pasmerkimo”. Balandžio 24-ji paskelbiama Armėnų genocido aukų atminimo diena.
1990.04.19 Kipro parlamentas priėmė ypatingąją rezoliuciją dėl Armėnų genocido pasmerkimo.
1995.04.11 Rusijos Valstybės Dūma priėmė pareiškimą “Dėl 1915-1922 m. Armėnų tautos genocido pasmerkimo”.
1996.04.25 Graikijos Parlamentas, pirmininkaujant Apostolui Kaklamaniui, priėmė įstatymą “Dėl balandžio 24-sios paskelbimo Turkijos įvykdyto Armėnų genocido atminimo diena”.
1997.05.03 Libano Parlamentas priėmė rezoliuciją paskelbti balandžio 24-ąją solidarumo su armėnų tauta diena.
1998.03.26 Belgijos Senatas priėmė sprendimą”Dėl Turkijoje gyvenusių armėnų genocido 1915 m.” ir paragino Turkiją pripažinti istorinę tiesą apie Armėnų genocidą.
2000.03.29 Švedijos Riksdagas (parlamentas) priėmė rezoliuciją “Dėl Armėnų genocido pripažinimo ir pasmerkimo”.
2000.11.10 Vatikanas pripažino Armėnų genocidą. Popiežius Jonas Paulius II kartu su Visų Armėnų Katalikosu Gareginu II paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma:
“(…)Armėnų genocidas tapo preliudija vėlesniems siaubams: dviem pasauliniams karams, nesuskaičiuojamai daugybei regioninių konfliktų ir iš anksto apgalvotoms, organizuotoms žmonių naikinimo kampanijoms, dėl kurių milijonai tikinčiųjų neteko gyvybės…”
2000.11.17 Italijos žemutiniai parlamento rūmai didele balsų dauguma priėmė sprendimą, raginantį vyriausybę pripažinti Armėnų genocidą.
2001.01.29 Prancūzijos prezidentas Žakas Širakas ir premjeras Lionelis Žospenas, remdamiesi Prancūzijos Nacionalinio Susirinkimo sprendimu dėl Armėnų genocido pripažinimo, pasirašė įstatymą, kuris skelbia: “Prancūzija viešai pripažįsta Armėnų 1915 m. genocidą. Šis įstatymas turi būti traktuojamas kaip valstybinis įstatymas”.
2003.12 Šveicarijos Parlamentas priėmė sprendimą dėl Armėnų genocido pripažinimo ir pasmerkimo.
2003 Kanados Parlamentas pripažino Armėnų genocidą.
2004.11.30 Slovakijos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje rašoma: “Slovakijos Parlamentas pripažįsta ir smerkia kaip nusikaltimą prieš žmoniškumą Armėnų genocidą 1915 Osmanų Turkijoje, kurio aukomis tapo šimtai tūkstančių armėnų”.
2004.12.21 Olandijos Parlamentas vienbalsiai priėmė rezoliuciją”Dėl Armėnų genocido pripažinimo” ir įpareigojo vyriausybę vesti dialogą su Turkija dėl jo pripažinimo iš jos pusės.
2005.04.19 Lenkijos Seimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją dėl Armėnų genocido pripažinimo, kurioje sakoma, kad šio Osmanų Turkijoje I Pasaulinio karo metais įvykdyto nusikaltimo pasmerkimas ir jo aukų atminimo pagerbimas yra visos žmonijos, visų valstybių ir visų geros valios žmonių moralinė pareiga.

Šiuo metu Genocidą oficialiai pripažino 38 JAV valstijos,šis klausimas yra svarstymo stadijoje JAV Kongrese, taip pat Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Australijos ir kitų šalių parlamentuose.

Categories: GENOCIDAS Tags:
Comments are closed.